Lageret bliver kontrolleret efter de standarder der gælder

  • Constructor-Denmark_Multiline_3
  • Constructor-Denmark_Multiline_1

Lageret bliver kontrolleret efter de standarder der gælder

Gennem adskillige år har Constructor Danmark hjulpet sine kunder med at udføre certificerede reoleftersyn. Vi har besøgt Multiline i Sorø og talt med Logistikchef Kent Filt om, hvordan virksomheden bruger Constructor's koncept med reoleftersyn.

Hvornår begyndte MultiLine med DS-INSTA-kontrol på lageret?
Det gjorde vi samtidig med at det nye centrallager blev bygget. Lageret blev taget i brug i starten af 2009.

Hvad var baggrunden for beslutningen om at indføre DS-INSTA-kontrol på jeres lager?
Vi har på den måde et uvildigt eftersyn. Hvis det var os selv, der skulle køre en kontrol af lager, føler jeg ikke at det ville være sikkert nok. Med et uvildigt eftersyn er det neutrale øjne der ser på det, og dommen er hårdere.

Så er vi sikre på at lageret bliver kontrolleret efter de standarder, der gælder. Det der skal udskiftes, bliver udskiftet: det er kompromisløst. Ved mindre udbedringer kan vi selv vælge om, og hvornår det så skal udskiftes. Det er rart at have den dialog med INSTA-kontrolløren.

Hvor tung er trucktrafikken på jeres lager?
Vi har 2 holds skift med 46 medarbejdere, der fordeler sig på dag- og aftenhold. Vi kører med plukketrucks, der udfører både opfyldning og pluk. Vi har massiv trafik, der fordeler sig på 9600 m2 højlager og 3000 m2 terminal. Logistikopsætningen bygger på ABCplacering af produkterne – dels for at optimere køreafstande, dels for at sprede trafikken mest hensigtsmæssigt.

Hvor meget betyder det for jer at et DS-INSTA-eftersyn følges op af en rapport?
Det er et must. Vi skal dokumentere vor sikkerhedsvedligeholdelse som et vigtigt led i vor ISO 14401 certificering.
Den årlige audit gennemføres af Dansk Standard. Når der er intern Bunzl-audit skal vi også dokumentere, at der er en løbende kontrol. Det er tilfældigt hvornår den interne kontrol sker.

Har I på noget tidspunkt haft en dialog/besøg af Arbejdstilsynet om lagersikkerheden?
Da vi byggede lageret, blev Arbejdstilsynet involveret i den indledende fase. Dette skete gennem  konsulentvirksomheden Crecea. Vi gør meget ud af at vi læner os op ad Arbejdstilsynets regler. Ved det
uanmeldte screeningsbesøg af Arbejdstilsynet 6 mdr. efter igangsætning fik vi højeste karakter bl.a. med en anerkendelse af vore relativt mange truckværn.

Hvilke fordele ser du ved at få udført et DS-INSTA-eftersyn af Constructor?
- Uvildighed. Når man har så mange varer liggende på sit lager, helt op i 16 meters højde, skærpes kravene til sikkerhed. Med de uundgåelige påkørsler er det vigtigt at der er dokumentation for at skaderne er
blevet udbedret. Det giver dig tryghed.
- Det bliver gjort professionelt, de ser det vi andre ikke ser.
- Skulle der opstå problemer har jeg dokumentationen på plads. Hvis jeg bliver udfordret af enkeltstående medarbejdere, instanser eller myndigheder er det vigtigt for mig som ansvarlig chef, at jeg kan læne mig op ad det faktum at sikkerhedskontrollen er i orden. At reolerne stadig lever op til sikkerheden.

Har I rutiner for udbedring efter påkørsler ?
Rutinen består i at den der påkører, anmelder skaden med det samme til lagerchefen. Lagerchefen vurderer
omgående skadens omfang. Ca. hver 3. måned har vi behov for udskiftning af stigeben. Vi har en reservebeholdning af stigeben og vanger til samme formål. Samtidig med at det bliver anmeldt til Constructor,
tømmer vi de omgivende pallereoler for varer. Så kommer montøren typisk dagen efter, skifter stigebenet og herefter sættes varerne tilbage igen. Uanset skadens omfang, noteres den altid i protokollen. Protokollen ligger i det tekniske rum og er altid tilgængelig. Protokollen får INSTAkontrolløren udleveret til info, så han udover sin egen inspektion, tjekker det er noteret siden sidst.

Har I uddannet internt personale til løbende kontrol af jeres reoler?
Nej, vi har en guideline fra Constructor som vi anvender ved påkørsel. Den gælder også ved påkørsel af beskyttelsesværn.