Rapport dokumenterer sikkerheden og præciserer områder for forbedring

  • Novozymes1
  • Novozymes

Rapport dokumenterer sikkerheden og præciserer områder for forbedring

Verdens største producent af enzymer er den danske virksomhed Novozymes, der har kunder i hele verden og et marked, der vokser med stor fart. Derfor er der altid et højt aktivitetsniveau i virksomhedens færdigvarelager, hvor en DS-INSTA Servicekontrakt er med til at opretholde højest mulige sikkerhedsniveau.

Selv når der er allermest travlt på lageret, har arbejdsmiljøet og sikkerheden for de mange medarbejdere højeste prioritet. Lagerets leder Niels Svendsen og teamleder Poul Erik Olsen sørger i det daglige for, at lagerdriften er så effektiv og sikkerhedsmæssigt korrekt som muligt. ”Vores lager fordeler sig på flere bygninger, og er udstyret med Constructor pallereoler til en samlet kapacitet på ca. 11.000 pallepladser, der hver kan opbevare ét ton enzymer”, fortæller Niels Svendsen.

Udover klare ”færdselsregler” og faste procedurer, er et vigtigt element i lagersikkerheden en DS-INSTA serviceaftale, som Novozymes har indgået med Constructor. Serviceaftalen sikrer, at man har en fast ekspert til at kontrollere og sørge for opretholdelse af lagerinventarets brugs- og sikkerhedskvalitet, så risikoen for ulykker og skader minimeres mest muligt.

”Det er meget betryggende, at der hele tiden er styr på sikkerheden. Så kan vi koncentrere os om selve lagerdriften og samtidig føle os sikre på, at det hele ikke pludselig ramler sammen”, forklarer Niels Svendsen. ”Vi er jo ikke eksperter på lagerudstyr, så det er rigtig godt at have kontakt med en lager- og sikkerhedsekspert,
der kender vores lager til bunds”, supplerer Poul Erik Olsen.

”Vi har en god dialog med Constructor og vores kontaktperson, som vi ringer til, hvis der sker et eller andet af betydning for lagerinstallationen. DS/INSTA-kontrolløren ved, hvad der skal til for at sikkerheden igen bliver optimal”, bemærker Niels Svendsen.

”Et lille knæk eller en mindre beskadigelse kan se ganske uskyldig ud, men alligevel være farlig og ende med sammenbrud”, forklarer Niels Svendsen. ”Og vores egne smede må ikke tage sig af udbedringsopgaver - det skal være særligt certificerede eksperter. Udover de løbende tilsyn vi har, når vi tilkalder DS/INSTA-kontrolløren,
så bliver hele lageret - fra A til Z - gennemgået for stabilitet og sikkerhed mindst én gang om året. Vi får så en rapport, der dokumenterer sikkerheden og præciserer, hvor der evt. skal ske udbedring, forstærkning eller omorganisering”, beskriver Niels Svendsen.

”I forbindelse med sikkerhedstjekkene får vi ofte anvist ideer til bedre pladsudnyttelse eller yderligere skærpelse af sikkerheden. F.eks. fik vi for kort tid siden monteret autoværn foran reolerne de steder, hvor risikoen for truckpåkørsel var størst. En enkel og virkningsfuld idé med ekstra forstærkning i en skrigende gul alarmfarve
– den er svær at overse”, fortæller Poul Erik Olsen.

”Vi må sige, at vi er supertilfredse med serviceaftalen og samarbejdet ”, fortsætter Niels Svendsen. ”Der kan jo nemt ske noget et travlt sted som her, hvor der er 10-12 meter til loftet, fyldt med pallereoler, smalle gange og adskillige tårntrucks, gaffeltrucks og palleløftere, der hele tiden er i aktivitet”, slutter Niels Svendsen.