Det psykosociale miljø påvirkes positivt af et godt og sikkert arbejdsmiljø

  • Rema

Det psykosociale miljø påvirkes positivt af et godt og sikkert arbejdsmiljø

Inge-Peter Myrmoen, IT, Safety & Maintenance Manager hos REMA distributionscenter Langhus fortalte os om Remas samarbejde med Constructor Norge: "Vi udfører daglige inspektioner og foranstaltninger vedrørende sikkerhed."

"Vi tror, at det psykosociale miljø påvirkes positivt af et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vores medarbejdere skal være i stand til at se, at udfordringer relateret til deres sikkerhed løses med det samme.

Ekspertise og repetitiv træning kombineret med relevant information gør det muligt for medarbejderne aktivt at påvirke deres egen og andres sikkerhed.

Constructor er vores aktive sparringspartner med en stor forståelse for, hvor vigtig sikkerheden er. Constructor kan se samspillet mellem høj aktivitet, menneskelige faktorer, truckkørsel og andre påvirkende faktorer.

Alt udføres på en måde, så virksomheder og medarbejdere kan se, hvor vigtigt vi mener, at sikkerheden er, og hvordan den reagerer på det. Constructor viser en dyb interesse for udfordringer i relation til sikkerhed og løser disse udfordringer på en meget god måde".