Corporate Social Responsibility

  • Corporal Social Responsibility Policy - Constructor Danmark A/S

Corporate Social Responsibility

Constructor Danmark A/S vil over for vore interessenter – ejere, kunder, konsumenter, medarbejdere og samfundet som helhed -  tage ansvar for og respektere menneskerettigheder samt følge lokale og internationale love, regler og konventioner.

Vi anvender CSR i vor grundlæggende virksomhedspraksis, ikke kun fordi det er det rette at gøre, men fordi det er dybt forankret i vor virksomhed. Vi er fokuseret på at tage os af vore kunders behov og etablere stærke samarbejdsaftaler med vore leverandører. Disse relationer skal generere positiv indflydelse på mennesker og samfundet samt minimere vor påvirkning af miljøet.
 

Åbenhed
Constructor Danmark A/S opmuntrer til rettidig og ærlig kommunikation. Vi vil fremme oprigtig og fri diskussion om eventuelle problemer, der kan opstå samt spille en aktiv rolle for at løse disse. Vi vil følge med i den udvikling, der finder sted i omverden.


Menneskerettigheder
Constructor Danmark A/S er sig sit sociale ansvar bevidst. Det indebærer at vi respekterer de grundliggende rettigheder og agerer inden for rammerne af lokale og internationale love og regler. Vi værdsætter og respekterer forskellige kulturelle baggrunde og traditioner. Vi tolererer ingen diskriminering på grund af alder, race, køn, religion, seksuel overbevisning, civilstand, social oprindelse, politisk overbevisning, etnisk baggrund, eller handicap.


Arbejdsmiljø
Constructor Danmark A/S arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for samtlige ansatte. Arbejdsmiljøaspekter skal tages i betragtning i alle relevante beslutninger der berører virksomheden. Constructor Danmark A/S skal følgende gældende arbejdsmiljølovgivning i alle lande og respektere arbejdstageres rettigheder inklusiv foreningsfrihed.


Miljø
Constructor Danmark A/S’ miljøarbejde skal fremme et langsigtet, holdbart samfund og bidrage til en acceptabel lønsomhed. Dette indebærer bl.a. krav over for vore underleverandører om dokumentation af miljømæssige tiltag, så som nedbringning af CO2-udslip.

Men vi stiller også krav til os selv, f.eks. er produktionen af vore arkivreoler certificeret efter miljøstandarden ISO 14001.


 

Constructor Group forventer en høj standard for forretningspraksis, både af os selv men også af vore partnere. 

Hvis du har et alvorligt problem eller en bekymring relateret til Constructor Group angående pligtforsømmelse, forseelser, tilfælde af svindel, brud på etiske procedurer eller andet som du føler afspejler tvivlsomme forretningsprocedurer, opfordrer vi dig kraftigt til at sende en e-mail med relevante oplysninger til whistleblower@constructor-group.com.

Hvis du har betænkeligheder ved at afsløre din identitet, og foretrækker at forblive anonym, kan du anvende nedenstående formular. 

Dine kommentarer vil blive behandlet yderst fortroligt, og du vil modtage et svar snarest muligt. 

 

Frank Pohl
CEO Constructor Group AS

 

Download: CONSTRUCTOR GROUP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) Policy


Udfyld skemaet nedenfor hvis du foretrækker at forblive anonym

Subject:
Date of the Incident (DD/MM/YYYY):
Please provide details of your concerns: