4 væsentlige faktorer du skal overveje ved optimering af lagerdriften

  • Constructor fortæller dig om 4 væsentlige faktorer ved optimering af lagerdriften

4 væsentlige faktorer du skal overveje ved optimering af lagerdriften

1. Fysiske rammer
Ønsker man trods forecast på sin vækst at blive i de eksisterende rammer, er der forskellige lagerteknologier der øger den eksisterende lagerkapacitet. Typisk sker det med kompakte løsninger eller ved at udvide kapaciteten i højden.

Fælles for disse løsninger er at de øger lagerkapaciteten på samme areal og dermed sænker lageromkostningerne. Disse løsninger kræver grundig analyse og overvejelser omkring tilgængelighed og kapacitet.

2. Datakvalitet
Kvaliteten på virksomhedens data (varestamdata og ordredata) er også typiske steder, hvor der er stort optimeringspotentiale. Har virksomheden gode økonomi- og produktionsstyringsværktøjer (ERP) og måske lagerstyrings systemer (WMS) og god datadisciplin i disse, har virksomheden stort potentiale for optimering.

Dels på den måde varerne plukkes på lageret, dels information der hjælper til at simulere og identificere er faktorer, der kan optimere lagerbeholdningen i forhold til virksomhedens ønskede servicegrad eller leveringsevne.

3. Automatiseringsgrad
Graden af automatisering på lageret er typisk en beslutning, der træffes på et virksomhedspolitisk niveau. Ofte truffet ud fra subjektive erfaringer eller mavefornemmelser og ofte for at flytte virksomheden i en bestemt retning. Dette kan være påkrævet ud fra et meget højt flow af varer gennem lageret – lageromsætning på 20-40 gange årligt - vel at mærke på hele lagersortimentet.

Beslutning om virksomhedens automatiseringsgrad og type af automatisering forudsætter at beslutningen træffes ud fra den aktuelle virksomheds vareflow og ordrestruktur. Det kan også være hensynet til ergonomi der styrer beslutningen.

4. Kapacitet
For alle de ovenstående faktorer gælder at virksomheden skal sikre sig at man med den valgte lagerteknologi kan ekspedere sine ordrer samt håndtere den vækst man estimerer, virksomheden vil få i fremtiden. Dette både hvad angår frekvens, ordrestruktur og lagerbeholdninger.

Man kan ved hjælp af simuleringsværktøj identificere flaskehalse og kapacitet på den lagerindretning man påtænker, og på den måde træffe beslutning om sin lagerteknologi ud fra faktuelle tal, der kan understøtte og forstærke den erfaring eller mavefornemmelse, man vælger lagerteknologi efter.

Constructor Warehouse Intelligence System er som Business Intelligence System et beslutningsværktøj, bare målrettet specifikt på lagerets drift og lagerbeholdning.