C-WIS software

Oversigt

C-WIS software

C-WIS er en software platform der hjælper lagerførende virksomheder med at reducere omkostninger, optimere arbejdsprocesser og spare tid.

Med C-WIS kan man udføre forskellige komplekse beregninger, der omfatter en multi ABC-analyse. Med indblik i jeres vareflow er det muligt at optimere den eksakte position for de forskellige artikler og kapitalbinding kontra leverancepræcision, nye arbejdsmetoder, valg af trucktype, plukkerutiner, lagringsmetoder etc.

De forslag til forbedringer, der er resultatet af en C-WIS analyse, kan være så enkle som at ændre lagerlokationer eller indkøbsmønster, hvilket om det gøres på rette vis, kan spare både tid og penge.

C-WIS hjælper dig til at få en effektiv lagerdrift med:

 • Kontinuerlig overvågning af lagerets KPI tal
 • At opretholde et højt præstationsniveau i rutiner og arbejdsflow
 • Vedligeholde optimal lagerbeholdning
 • Kommunikation om ændringer i den enkelte artikels opførsel
 • Levere reelle data
 • Identificere flaskehalse.

 

C-WIS Suite

C-WIS software

C-WIS er en software, der er udviklet af Constructor Logistics AB, som indgår i Constructor Group AS. C-WIS Suite indeholder pr. i dag følgende produktkomponenter:

Software:

 • C-WIS Essential
  C-WIS Essential er kernen i hele C-WIS Suite og kan installeres separat samt senere kompletteres med yderligere C-WIS-moduler. Denne programvare er udviklet til at køre i Pc-miljø og anvender MySQL til kommunikation med andre databasekilder. Dette betyder at programvaren er kompatibel med alle eksisterende WMS og ERP-systemer. C-WIS Essential arbejder med reelle data kombineret med yderligere information om virksomheden. Ud fra disse data genererer C-WIS Essential rapporter og simulering af trafikmønster og aktiviteter på lageret.

Moduler:

 • C-WIS Designer
  I C-WIS Designer skaber du layout og 2D/3D simuleringer med alle typer af udstyr, indretning, financielle data mm. Du kan ovenikøbet konfigurere vareflowet og arbejdsmetoder. Denne modelsimulering af eksisterende eller nyt lager kan anvendes med eller uden reelle data til at finde frem til den bedste løsning. C-WIS Designer kan installeres som stand-alone software, uden støtte af C-WIS Essential.
 • C-WIS Capital Optimisation
  Med C-WIS Capital Optimisation kan du enkelt spare 20% kapital, der er bundet i lageret og samtidigt øge serviceniveauet. C-WIS Capital Optimisation går ind og analyserer aktuelle WMS eller ERP-data sammen med den nødvendige servicegrad og herefter kan du optimere på kapitalbindingen. Forslag til forbedringer præsenteres for hver artikel der er på lager.
 • C-WIS Import Tool
  C-WIS Import Tool er den del af programmet, hvor du skaber parametre og indstillinger for dataimport og overførsel af data til C-WIS. Importen kan gøres automatisk med skemalægning eller manuelt.

 

Support

C-WIS software

C-WIS er enkelt at installere og programvaren kræver ingen dyr opgradering eller ekstra investeringer i hardware. I løbet af konsultationstiden og implementeringsfaserne vil jeres nøglepersoner blive uddannet i funktionalitet og anvendelse af C-WIS som værktøj.

Alternativt kan vi bistå med en supportaftale for en mere langsigtet planlægning. Som en del af licensaftalen får du automatisk adgang til alle opgraderinger.