Småvaremezzanin udnytter lokalets højde = øget lagerkapacitet

Beskrivelse

Småvaremezzanin udnytter lokalets højde = øget lagerkapacitet

Tag Constructors småvarereol HI280 og en mezzanin-konstruktion i to eller flere niveauer. Så udnytter du lokalets højde fuldt ud og får dobbelt så meget plads til at opbevare og håndtere jeres smådele. 

Konceptet består af småvarereoler i flere niveauer med mellemliggende mezzanindæk. Opbygningen kræver at komponenterne har en høj bæreevne. Til gengæld byder installationen på store muligheder for bedst mulig udnyttelse af rummets højde. Lavfrekvente produkter placeres i de højest beliggende reoler, hvorimod produkter der plukkes oftere placeres i niveau et. Mezzaninløsninger anvendes i mange forskellige brancher, da systemet er fordelagtig til højdeudnyttelse i et lokale - uanset branche.

Således kan lagerlokalet udnyttes bedst muligt, ikke kun med hensyn til plads men også volumen. På de reoler der opbygges i stueplan, monteres et mezzanindæk. Enten hviler dækket på kraftigt dimensionerede stolper, eller også vælges gennemgående stolper. De gennemgående stolper kan udføres i op til tre mellemliggende niveauer, og giver således 4 lagerniveauer. Mellem niveauerne kan der installeres godselevator eller rullebaner til transport af gods.


Hurtig-/budgettilbud på småvarehåndtering »

Lad os finansiere din lagerløsning » 

Produkt info

Småvaremezzanin udnytter lokalets højde = øget lagerkapacitet

Småvarereol HI280 med mellemliggende mezzanindæk kaldes også ”Multi Tier”. Løsningen består af småvarereoler monteret i to eller flere niveauer. De underliggende småvarereoler er bæreplan for det gulv/mezzanindæk der ligger ovenpå.

Stolperne er ekstra kraftige for at klare belastningen fra de ovenpåliggende kræfter. Småvarereolerne i højden anvendes oftest på større reservedelslagre hvor man opbevarer mange lavfrekvente varer.

Basen i en mezzaninløsning består af småvarereol HI280 med EK-stolper, i 1,2 mm varmforzinket stål. Stolperne bærer småvarereolerne på 2. niveau. Man kan også vælge gennemgående EK-stolper der føres videre til næste niveau med fritstående småvarereoler.
De overliggende niveauer nås enten via trapper, elevator eller rullebaner. Bæreevnen på småvarereolerne på de overliggende niveauer er den samme som for reolerne i stuen: fra 75 til 400 kg. Alt tilbehør der findes i programmet til småvarereol HI280 passer til en mezzanin-installation.

Specifikationer

Småvaremezzanin udnytter lokalets højde = øget lagerkapacitet

En mezzanin-installation kræver omhyggelig specifikation. Den totale belastning kan være betydelig, og derfor skal hver installation nøje kalkuleres.

De individuelle komponenter er standard HI280 dele, men en installation skal ofte kompletteres med afstivning på grund af krav til belastning samt installationens højde. Generelt gælder følgende retningslinier: 

Mål

Højde: op til 15 000 mm. En normal installation går fra 2 til 3 niveauer inkl. stueplan. Vi har dog installeret i 4 niveauer.

 

Størrelse

Er afhængig af lokalet.