Arla Foods, Taulov

  • Arla
  • Arla1
  • Arla2

Arla Foods, Taulov

Der er 25 meter til loftet i højlageret og Constructor Danmark har leveret pallereoler med plads til 12.140 paller.

De opstillede stålreoler har en egenvægt på 460 tons, og der er medgået 62.500 bolte til opstillingen. Højlageret kan rumme 11.495 tons ost.

Arla Foods' ostemejeri i Taulov rummer et højlager, der er unikt i Norden i kraft af sin størrelse, automationsniveau og fleksibilitet - og ved at en del af produktionen, nemlig modningsprocessen, foregår på lageret.

Løsningen:

Lageret er opdelt i tre forskellige afsnit med hver sin klimastyring. I to lagerafsnit gennemgår ostene en modningsproces, hvorved disse lagre har en produktionsfunktion, mens det tredie afsnit er et færdigvarelager. Alle lagerafsnit er totalt automatiserede, og pallerne ind- og udlagres af 6 kraner. Fra en kran modtager en palle, til den placeres på øverste reol i 25 meters højde, går der kun 15 sekunder.

Styringsteknisk er højlageret forankret i et batchafviklingsprogram, og det er kun batch-serveren der kender hver enkelt ostepalles fortid, fremtid og placering i de enkelte lagerafsnit.