Novo Nordisk, Måløv

  • Novo_MOVO_2
  • Novo_MOVO_4
  • Novo_MOVO_6
  • Novo_MOVO_9

Novo Nordisk, Måløv

På pluklageret hos Novo Nordisk installerede Constructor et smalgangslager med mobile pallereoler. Denne installation er unik og den første af sin slags i Danmark.

En eksisterende lagerbygning på 480 m2 er blevet pladsoptimeret med mobile pallereoler (MOVO) i en smalgangs installation.

Løsning:

Lageret anvendes som pluklager, og derfor er alle pallepladser i gulvniveau udstyret med palleudtræk. Nogle af disse palleudtræk er forsynet med småvarereol HI280. De øvrige, højere niveauer anvendes til bufferlager samt emballage.

Løsningen rummer 960 pallepladser, der betjenes med en speciel smalgangs truck. Denne truck er med induktiv styring (nedfræset tråd i gulv), og den kører på tværs af MOVO-skinnerne, der er nedstøbt i gulvet.

Kapaciteter:

Lagerareal: 480 m2
Øverste bjælkeniveau: 9100 mm
Gangbredde: 1800 mm
System dimensioner: 18,7 meter x 14,8 meter
Maks. godshøjde: 10 600 mm
Smalgangs truck: Man up, induktiv styret