Valsemøllen, Esbjerg

  • Valsemollen_2
  • Valsemollen_3
  • Valsemollen_4
  • Valsemollen_5

Valsemøllen, Esbjerg

Valsemøllen har nu 2 anlæg med gennemløbsreoler fra Constructor Danmark. Plukning og lagring sker i hver sin ende af systemerne og giver optimal sikkerhed.

Valsemøllen er en traditionsrig møllevirksomhed, der hver dag året rundt formaler korn i døgndrift. Som i alle andre virksomheder er også lageret en vigtig brik i forhold til at sikre effektivitet og godt flow, uden flaskehalse og dobbeltarbejde.

Valsemøllen råder over et nyt lager på 3000 m2, med en kapacitet og funktionalitet der er langt bedre afstemt med behovet for ind- og udlagring.

Løsning:

Constructor har leveret 2 anlæg med gennemløbsreoler med rullebaner. I det ene er rullebanerne 10 paller dybe, det andet er 6 paller dyb. Begge installationer har 3 niveauer og de rummer tilsammen 576 pallepladser. For at sikre reolerne mod truckpåkørsel er der i gulvet ved både ind- og udlagring fastboltet truck-stoppere i form af kraftige signalgule vinkeljern.

Valsemøllen er certificeret iht. BRC standarderne, der har meget skrappe krav til håndtering af hygiejne. Derfor var det et krav fra Valsemøllens side, at rullebanerne i det nederste niveau kunne vippes op, så det var nemt at rengøre gulvet under banerne.

Kapaciteter:

Antal pallepladser: 576
Antal plukkeniveauer: 3
Antal baner pr. installation: 36
Lagerareal: 300 m2