Referencer - Push Back

  • Chr. Hansen, Gråsten

    Chr. Hansen, Gråsten

    Constructor har leveret dybdestablings- og pushback reoler til Chr. Hansens lagre.

  • Hansa Print, Finland

    Hansa Print, Finland

    Tunge papir paller er lagret i P90 Pushback - Last in First Out (LIFO) - og First In First Out (FIFO) pallereoler hos Hansaprint, den største avisudbyder i Finland.