Plastkasser

  • Klinger Danmark, Brøndby

    Klinger Danmark, Brøndby

    Da Klinger flyttede til nye lokaler, benyttede firmaet sig af muligheden til at pladsoptimere opbevaring og håndtering af smådele.