Volvo PV, Sverige

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Sverige

Sammen med Volvo PV designede Constructor en plukkereol der havde flere fordele: mindre behov for lagerplads, tilpassede og optimerede plukkestationer, kortere produktionstider, bedre ergonomi og reducerede omkostninger.

Volvos Torslanda fabrik i Gøteborg er et montageanlæg for personbiler. Det betyder at alle dele og komponenter til en bil kommer fra underleverandører, disse er formærkede ved levering og placeres på givne pladser, hvorefter de lagres flydende på højlager. Derfra flyttes komponenterne efter indikation fra systemet til plukkereoler, hvor godset placeres i reoler på hjul som dernæst transporteres til de forskellige montagestationer. Denne opbevaringsløsning var ikke optimal for Volvo der ønskede at reducere lagerplads ved at forbedre metoderne og effektivisere flowet.

Constructors plukkereoler er konstrueret af stålprofiler med hældende rullebaner der hviler på justerbare bærebjælker. Hældningsvinklen kan reguleres afhængig af komponenttypen. Plukkereolen er udstyret med låsbare hjul, så de enkelt kan justeres og flyttes.