Analyse

  • Analyse

Analyse

Förutom att tillhandahålla mer allmänna råd och vägledning kan Constructor också gå vidare med praktiskt stöd genom en mer detaljerad analys av lagringsbehovet med Analys & Simulerings-værktøjet C-WIS

Constructor Warehouse Intelligence System (C-WIS), er en software platform, der samarbejder med alle eksisterende WMS eller ERP systemer for at give jer et reelt indblik i jeres virksomheds kapacitet og kapitalbinding.

Ud fra analyseresultatet kan I vurdere aspekter ved lagerfunktionen som:

  • Udstyr og lagerlayout
  • Materiale og lagerrlokationer
  • Optimale processer til materialehåndtering
  • Indkøb og strategier for indlagring.