Skip to main content

Vor forpligtelse med hensyn til helse og sikkerhed for både ansatte og kunder er indarbejdet i vores arbejdsprocesser.

Health & Safety

Uddrag fra Helse & Sikkerheds politik:

  • Sikkerheden for Gonvarri Material Handling ansatte og kunder har førsteprioritet;  alle industrielle og kontormæssige lokationer har effektive sikkerhedssystemer
  • Gonvarri Material Handling vil aktivt bidrage til udviklingen af tekniske standarder inden for industrien for materialehåndtering
  • Gonvarri Material Handling vil kun benytte sig af tilstrækkeligt kvalificeret underleverandører til montage
  • Gonvarri Material Handling vil fremhæve fordelene ved reolkontrol over for vore kunder
  • Gonvarri Material Handling vil stille opdateret produktinformation til rådighed for vore kunder
  • Gonvarri Material Handling vil respektere alle gældende produktstandarder og lovgivning samt indehave produktansvarsforsikring.
  • Gonvarri Material Handling opfordrer alle vore medarbejdere og forretningspartnere til at rapportere ethvert brud på gældende ESG politik fra Gonvarri Material Handling, datterselskaber og ansatte, samt respektere ovenstående forpligtelser

Læs mere om vore tjenesteydelser, der kan hjælpe dig og din virksomhed med Helse-, Sikkerheds- og Miljømæssige spørgsmål.