Skip to main content

Vor forpligtelse med hensyn til helse og sikkerhed for både ansatte og kunder er indarbejdet i vores arbejdsprocesser, der fremgår af vores ESG Politik. 

Health & Safety

Uddrag fra Helse & Sikkerheds politik:

  • Sikkerheden for Constructor  Group  ansatte og kunder har førsteprioritet;  alle industrielle og kontormæssige lokationer har effektive sikkerhedssystemer
  • Constructor Group vil aktivt bidrage til udviklingen af tekniske standarder inden for industrien for materialehåndtering
  • Constructor Group vil kun benytte sig af tilstrækkeligt kvalificeret underleverandører til montage
  • Constructor Group vil fremhæve fordelene ved reolkontrol over for vore kunder
  • Constructor Group vil stille opdateret produktinformation til rådighed for vore kunder
  • Constructor  Group  vil respektere alle gældende produktstandarder og lovgivning samt indehave produktansvarsforsikring.
  • Constructor  Group  opfordrer alle vore medarbejdere og forretningspartnere til at rapportere ethvert brud på gældende ESG politik fra Constructor Group, datterselskaber og ansatte, samt respektere ovenstående forpligtelser

Disse ESG-relaterede emner tages op til revurdering to gange årligt for at sikre, at de forbliver issues are reviewed twice a year to ensure they remain relevante, fokuserede og best practice.

Læs mere om vore tjenesteydelser, der kan hjælpe dig og din virksomhed med Helse-, Sikkerheds- og Miljømæssige spørgsmål.