Skip to main content

Det er en vigtig prioritering for alle virksomheder at sørge for at hele teamet forstår vigtigheden af at have et sikkert lager. Hvis dit team ikke er bekendt med reglerne for lagerreoler, kan konsekvenserne være ulykker eller skader på jeres varer.

Det er nødvendigt at I har opdateret viden, uanset om det gælder forandringer i gældende lov, eller om I har nyansat personale på lageret, der har brug for tydelige instruktioner om lagersikkerhed.

Med seminar i egenkontrol af lagerreoler (ikke det årlige lovpligtige eftersyn udført af særlig sagkyndig) får lagerchefer og operative ledere samt personale mulighed for at sparre med og lære af ligesindede.

Kontakt os for mere information om seminaret.  

Dette siger vore kunder

”Vi vil bruge denne nye viden på flere områder. Vi skal være mere opmærksomme på vore reoler her på EUC Lillebælt. Og så er det meget vigtigt at vores elever her på skolen får kendskab til vigtigheden af at reolerne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Dette med henblik på når de (eleverne) selv bliver ansat i en virksomhed."
- Faglærere John Winther og Christian Nielsen fra EUC, Lillebælt