Skip to main content

Constructor´s reoler er fremstillet efter den højeste kvalitet og er designet til at give dig mange års brug. Imidlertid kan reoler blive beskadiget og dermed være til fare for både dit personale og din forretning.

Den konstante lagring og pluk af paller belaster styrken, stabiliteten og strukturen i ethvert pallesystem, og det er derfor reolerne skal kontrolleres regelmæssigt for tegn på slid eller skade.

Eftersyn vil

 • Forhindre skader på personer, reoler og gods
 • Forlænge reolernes levetid
 • Reducere fremtidige omkostninger til reparation - hvis skader opdages i tide
 • Forhindre nedetid under reparation

Regelmæssige reoleftersyn er ikke kun fornuftig forretningspraksis, det er også et lovkrav:

Loven siger

Alle virksomheder er lovmæssigt forpligtet til at sørge for, at deres ansatte arbejder i et sikkert miljø med sikkert udstyr:

 • Kravet om eftersyn af pallereoler følger Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 § 14 af 15. december 1992 med senere ændringer, om anvendelsen af tekniske hjælpemidler. De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der bl.a. er krav til lovpligtige eftersyn er pallereoler, grenreoler og småvarereoler, som endvidere skal være konstrueret i overensstemmelse med FEM
 • Den europæiske standard EN 15 635 (Steel Static Storage Systems - Application and Maintenance of Storage Equipment) giver instruktioner om eftersyn af reolinstallationer. Stykke 9.4.2.3 siger “En teknisk kompetent (særlig sagkyndig) person skal udføre inspektioner mindst hver 12. måned.

En særlig sagkyndig har:

 1. Viden om de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler.
 2. Viden om styrkeberegninger for bærende konstruktioner.
 3. Viden om, hvilke undersøgelser og afprøvninger, der skal gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af særligt belastede konstruktionsdele.
 4. Kendskab til metoder for ikke-destruktive undersøgelser.
 5. Viden til, på grundlag af undersøgelsesresultatet, at fastsætte særlige betingelser for redskabets fortsatte brug.

Constructor’s INSTA-kontrollører er internt certificeret efter EN 15 635. De områder der kræver øjeblikkelig handling eller fremtidig opmærksomhed, markeres ved hjælp af en enkel ”trafiklys”-indikator i den efterfølgende, skriftlige rapport.

 • Grøn: mindre skade der registreres. Skal observeres ved næste reoleftersyn inden for 12 mdr.
 • Orange: Skade der skal repareres, men som ikke kræver øjeblikkelig tømning.
 • Rød: Alvorlig skade som kræver at reolen tømmes og afspærres øjeblikkeligt.

En skriftlig rapport skal fremsendes til den person der er ansvarlig for lagerets sikkerhed, med observationer samt udbedringsforslag.

Mangel på reoleftersyn kan føre til alvorlige personskader, nedsat produktivitet og føre til:

 • Dyre og forstyrrende retslige processer
 • Højere forsikringspræmie
 • Dårligt omdømme

Vi tilbyder særligt sagkyndigt reoleftersyn med følgende fordele for dig:

 • Certificerede og erfarne kontrollører
 • Ingen afbrydelser af driften
 • Detaljeret kontrolrapport
 • Objektiv vurdering af lagerreolernes stand
 • Support mellem kontroller
 • Belastningsskilte på hver reol angiver reolens maksimale belastningsevne.

Vi tilbyder firmatilpasset kursus i egenkontrol

 • En uddannelse til at udføre et sagkyndigt reoleftersyn (løbende eftersyn).

Dette siger vore kunder

“Vi har nu deklaration på at der er taget hånd om sikkerheden på vore lagre. Reolkontrol giver også en indikation af hvordan lagerets funktioner optimeres. Vi forventer lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være de regelmæssige eftersyn.”
– oberst Jens Kofoed, Forsvarets Materieltjeneste