Skip to main content

Bæredygtighedsrapport 2023

Vi er glade for at kunne præsentere vores årlige bæredygtighedsrapport 2023, der dokumenterer koncernens omfattende fremskridt og resultater inden for bæredygtig udvikling. Rapporten understreger vores fortsatte engagement i miljøbeskyttelse, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse.

Gennem det seneste år har vi taget betydelige skridt til at fremme vores bæredygtighedsmål, der er baseret på principperne ærlighed, ydmyghed, fokus og engagement - værdier, der er dybt forankret i vores virksomhedskultur. Disse værdier guider os og definerer, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi handler og bliver bedømt som virksomhed.

Miljøbevidst adfærd

Vores engagement i miljøet ses særligt tydeligt i vores 2030-2050 klimaneutral-initiativ, som har til formål at reducere vores CO2-udledning drastisk. Vi har allerede købt 68% af vores elektricitet fra vedvarende energikilder og investerer løbende i effektiviteten af vores processer.

Socialt ansvar

På det sociale område lægger vi stor vægt på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. At fremme en forebyggelseskultur har ført til, at 83 % af vores medarbejdere er omfattet af ISO 45001-certificering. Vi støtter også lokalsamfund gennem forskellige projekter, der kommer mere end 128.500 mennesker til gode..

Virksomhedsledelse og innovation

Inden for virksomhedsledelse understreger vi vigtigheden af tillidsfulde relationer med alle vores interessenter. I 2023 blev Gonvarri Industries tildelt en sølvmedalje af EcoVadis for sin bæredygtige praksis, hvilket placerer os i top 15% af verdens mest ansvarlige virksomheder.

Bæredygtighedsrapporten for 2023 er et udtryk for vores løbende bestræbelser på at handle gennemsigtigt og levere målbare data om vores forskellige initiativer. Den beskriver, hvordan vi omsætter vores værdier til konkret handling, og viser hvor dybt forankret vores engagement i en mere bæredygtig og retfærdig fremtid er.

Vi inviterer alle vores interessenter til at tage med os på denne rejse og lære om de fremskridt, vi gør.

Som koncern er vi overbeviste om, at den sande værdi af en virksomhed afspejles i dens handlinger.

Læs bæredygtighedsrapporten her

Andre nyheder
Seneste nyheder