Skip to main content

Fem fordele ved ABC-lagerstyring

Effektiv organisering af dit lager er nøglen til optimal funktionalitet.

En af vejene til at forbedre lagerprocesser og drift er at anvende ABC-analyse. Denne metode er gennemprøvet inden for lagerstyring og vil betyde at du kan høste gevinster i forhold til omkostningsbesparelser og effektivitet.

Hvad er ABC-lagerstyring?

ABC Inventory Management

At drive et effektivt lager er lig med at holde gang-/køretid for dine operatører eller automatisk udstyr (f.eks. conveyor-bånd, kraner eller robotter) på et minimum. Jo længere hvert element eller person går/kører, jo mere tid forbruges, og det påvirker driftseffektiviteten.

Uanset om dit lager er manuelt, semi- eller fuldautomatisk har gang-/køretid lige stor betydning.

I gennemsnit udgør gang-/køretid 60% for plukkere eller plukkerobotter, så ved at opbevare det rigtige gods på det rigtige sted kan du holde rejsetiden på et minimum.

ABC Inventory ManagementGenerelt bør du opbevare hurtigt omsættelige produkter på let tilgængelige lokationer, tæt på forsendelsesområdet. Mindre populære produkter kan opbevares på mindre tilgængelige steder. ABC-analysen hjælper dig til at finde ud af, hvor du skal opbevare hvad.

Metoden stammer fra 80/20 reglen eller Pareto-princippet der hævder at 80% af et forhold kan forklares af 20% af et andet forhold.

På lageret virker ABC-analysen således:

 • A er produkter der udgør ca. 80% af din lageraktivitet, men som kun optager ca. 20% fysisk lager
 • B er produkter der udgør 15% af aktiviteterne og ca. 30% fysisk lager
 • C er produkter med kun 5% lageraktivitet, men 50% fysisk lager

ABC Inventory ManagementDernæst må du gennemgå processen med at kategorisere dit lager. Her skal du vælge en af fire metoder:

 1. Efter omsætningshastighed – de artikler der omsættes hyppigst, og som derfor er mest efterspurgt kategoriseres som 'A'. De mindst efterspurgte kategoriseres dermed som 'C.'
 2. Efter enhedsomkostning - dette er et nyttigt værktøj til virksomheder med meget varierende omkostninger. De dyreste artikler vil være 'A', de billigste 'C'.
 3. Efter den totale lagerværdi - her gælder den samlede værdi på lagerbeholdningen, frem for enhedsomkostningen. Igen gælder at den højeste værdi er lig med 'A'; den laveste værdi er 'C'.
 4. Kombineret brug og værdi - dette system er omfattende, og anvendes på mange lagre. Produkter i kategorien ‘A’ vil både have stor efterspørgsel og høj værdi; det modsatte vil være tilfældet for produkterne i kategori 'C'.

ABC Inventory ManagementNår metoden er valgt er det tid til at begynde kategoriseringen af dine produkter i A, B eller C. Det kan være at du har behov for at gøre dette på en mindre skala for dele af dit lager.

Når du har færdigkategoriseret dine artikler, kan du indrette lageret tilsvarende, hvor lageret inddeles i A, B og C områder. ’A’ produkter skal placeres på et let tilgængeligt område, hvor du kan plukke helpaller. ’B’ produkter stilles på et område, hvor du kan plukke mindre mængder, og ’C’ produkter kan anbringes, hvor der ikke nødvendigvis er hurtig og let adgang.

Når lager og produkter er kategoriseret, kan du begynde fysisk at omarrangere lageret, og så skulle du hurtigt kunne se fordele i form af højere effektivitet.

Fem fordele ved at bruge ABC-analyse

ABC Inventory Management

 1. Ved at omorganisere og strømline lagerprocessen bliver driften mere effektiv
 2. Lagerkontrol forbedres - efterspurgte varer er hurtigt tilgængelige
 3. Reducerede omkostninger takket være bedre lagerstyring forebygger både at lagerbeholdningen er for høj eller for lav)
 4. Hurtige plukketider – operatører eller automatisk udstyr bruger mindre gang-/køretid
 5. Optimering af indkøbsprocessen: hvor skal der lægges mest fokus.

Lagersystem efter ABC-metoden

<img style="float: right;" src="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/images/news/2021/abc-inventory-management/abc-inventory-management-4.jpg,,11572?epieditmode=False" alt="ABC Inventory Management" />Med et velorganiseret lager er det langt lettere at udstyre hvert område med palle- og småvarereoler der passer til produkterne og deres omsætningshastighed.

Når først produkterne i hver kategori er identificeret, er næste trin rent faktisk at implementere ABC-analysen. Hvis dette gøres korrekt, vil din virkosmhed opnå et betydeligt boost i effektiviteten.

Har du spørgsmål til ovenstånde, er du velkommen til at kontakte os.

Andre nyheder
 • 14134
  06-05-2024

  Bæredygtighedsrapport 2023

  Vi er glade for at kunne præsentere vores årlige bæredygtighedsrapport 2023, der dokumenterer koncernens omfattende fremskridt og resultater inden for bæredygtig udvikling. Rapporten understreger vores fortsatte engagement i miljøbeskyttelse, social ansvarlighed og god virksomhedsledelse.
 • 13960
  20-02-2024

  Hvor meget ved du om vores småvarevarereoler?

  Det kan være forvirrende at forstå forskellen mellem pallereoler og småvarereoler for derefter at skulle beslutte, hvilken løsninger der passer bedst til din virksomhed.
 • 11506
  06-12-2023

  Stor udvidelse af den centraleuropæiske fabrik

  Udvidelsen af ​​fabrikken vil yderligere forstærke den høje produktstandarder og dermed komme vore kunder til gode. Samtidig skabes der plads til at udvikle og teste nye produkter der vil blive tilføjet den eksisterende, brede produktportefølje.
Seneste nyheder