Skip to main content

Netvægge fæstnes på ryggen af pallereol eller småvarereol for at forebygge nedfaldende gods. Netvægge kan også anvendes til at inddele lageret i zoner og afskærme produktionslinier.

Vore netvægge er så fleksible, at de kan anvendes til forskellige formål på lageret og i produktionen. De ses også i miljøer, hvor der er behov for et ubegrænset, frit flow af luft, f.eks. køle- eller frysemiløjer.

Med forskellige åbninger der overholder helse- og sikkerhedsregulativer, kan netvægge anvendes opretstående i forskellige dybder for at skærme mod overhæng på paller. De er også velegnet i risikomiljøer med automatiseret håndteringsudstyr eller gaffeltrucks, og til sikkerhedszoner der skal beskytte mod farligt gods.

Netvægge tilbyder som standard følgende fordele:

  • Standardpaneler i forskellige bredder og højder
  • Forbandt-mønster giver ekstra stivhed
  • Understøttes med konfigurerbare stolper, der kan leveres fritstående eller til montering på pallereoler
  • Skyde- eller svingdøre som standard – med optionen “automatisk lukning”
  • Et udvalg af låse der alle overholder forsikrings-, helse- og sikkerhedsmæssige krav
  • Forskellige bredder & højder der passer til alle lagermiljøer
  • Et udvalg af åbninger (inklusiv 25mm x 25mm til opbevaring af aerosol)
  • Lakeret eller pre-galvaniseret finish