Skip to main content

Fremtidssikring af det nye lager hos Danfoss med effektive lagerløsninger

Kunde: Danfoss  

By: Silkeborg

Produkter leveret: P90 Smalgangslager med PDA stationer, palleudtræk og elefantriste

Danfoss er en af verdens førende leverandører af innovative og energieffektive løsninger. Energieffektive teknologier giver både private og erhverv mulighed for at bruge intelligent teknologi til at skabe et sundere og mere behageligt indeklima i bygninger og boliger samt levere flere fødevarer med mindre spild.  

Baggrund

Det nye lager i Silkeborg er en del af et meget stort projekt der bl.a. involverer flytning af Danfoss' fabrik i Viby ved Århus, optimering af produktionen hvor nærlagre fjernes for at gøre plads til flere produktionsmaskiner, samt ikke mindst en klargøring til 24/7 drift af både produktion og automatiseret lager. Hele 18.000 m2 er afsat til projektet, hvoraf det nye lager fylder 2700 m2.

Løsning  

Pull out units with mesh gratings

Til det nye lager valgte Danfoss en smalgangsløsning med PDA stationer. Klaus Pedersen der er Lean Transformation Expert hos Danfoss fortæller: "Vi har et lignende lager i både Tinglev og Rødekro hvor vi søgte inspiration. Dog er pluk fra palleudtræk nyt for os, og her har vi valgt at have både gulvmodeller og bjælkemonterede udtræk i 1. niveau hvorfra vi plukker til de manuelle afdelinger. Nyt er også elefantriste som vi anvender til opbevaring af specialpaller af jern med målene 800 x 800 mm. Disse specialpaller anvendes til intern transport af f.eks. messing."  

Smalgangslageret er inddelt i forskellige sektioner til opbevaring af både råmaterialer i form af granulat, samt halvfabrikata og færdigvarer. Formålet med lageret er at det skal servicere produktionen der ikke længere skal have nærlager. PDA-stationerne for enden af reolgangene er endnu ikke taget i brug, men er klar til den automatiseringsproces der netop er startet.  

Pull out units with mesh gratingsWarehouse Manager Christian Jensen fra Danfoss forklarer: "Inden for de næste 15 mdr. regner vi med at have automatiseret 90% af al pallehåndtering så vi kan matche en produktion der på sigt vil producere 24/7.   

Her vil PDA stationerne komme i anvendelse som afsætter-pladser. Lige nu og her har vi svært ved at vurdere flowet af paller, men det vil afgjort stige i takt med at lagrene ude i produktionen nedlægges."

Facts om installationen: 

  • Antal pallepladser: 5200
  • Højde: 13 meter
  • Antal elefantriste: 550
  • Antal palleudtræk: 140

Resultatet  

Klaus Pedersen and Christian Jensen

"Løsningen fungerer fint nu og her, og vi forventer at lageret er fremtidssikret 4-5 år. Vi er i en proces hvor lageret er taget delvist i brug, f.eks. er PDA stationerne endnu ikke i anvendelse. Vi skal have personalet med os, for de er vant til at sætte pallerne på gulvet, men fremadrettet skal de til at stakke paller i højden. Det vil ske i takt med at automatiseringsprojektet rulles ud", fortæller Klaus Pedersen.  

"Faktisk var der fare for at vi slet ikke var kommet i gang med automatiseringsprojektet. I sidste øjeblik var vi nødt til at skifte til en anden bjælketype, og det var kun takket være den store fleksibilitet fra Constructor's side at dette kunne lade sig gøre. En anden meget positiv oplevelse var Constructor's montageteam. Vi havde jo to montageteams i gang samtidigt, da der også skulle installeres sprinkleranlæg. Vi var lidt spændte på dette forløb, men de to teams greb det meget professionelt an, og havde et fint samarbejde. Faktisk så fint at lageret stod færdigt halvanden uge før tid. Også den nødvendige tilpasning under projektet forløb fint".

Om Danfoss

Danfoss er en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med over 42.000 medarbejdere og aktiviteter i over 100 lande. Tidlig etablering på vækstmarkeder og skarpt fokus på innovative produkter til kunderne er en del af forklaringen på denne succes.