Skip to main content

Kunde: Danfoss
By: Aabenraa
Produkt leveret: Palleudtræk

Baggrund

Danfoss udvikler fremtidens teknologi og løsninger for at sætte myndigheder og virksomheder i stand til at skabe sundere og mere komfortable klimaer i bygninger og hjem, samt til at fremstille flere fødevarer med mindre spild.

Palleudtræk - Constructor

Udfordringer som pladsmangel, problemer med ”dumme løft” og et ønske om bedre udnyttelse af personaleressourcer er de faktorer, der ligger bag den nye løsning med palleudtræk. Tidligere stod varerne på pallerammer, og der var en klar opdeling af mandskabet mellem de der arbejdede med plukkevarer, og de der arbejdede med pallevarer.

 Constructor’s løsning 

Palleudtræk - Constructor

Danfoss valgte en lagerløsning med fokus på både ergonomi i plukkeprocessen og pladsudnyttelse. Derfor leverede Constructor palleudtræk med 100% udtræk, der giver fuld adgang til 6 plukkelokationer frem for 4. På denne måde opnåede Danfoss en stigning i lagerkapaciteten på 33%.

Palleudtrækkene er installeret i 2 niveauer, der begge sidder i en ergonomisk god arbejdshøjde, hvor operatøren hurtigt kan plukke godset uden at skulle bøje eller strække sig for at plukke fra de bagerste lokationer. Da palleudtrækkene er installeret i pallereoler, er Danfoss i stand til at udnytte højden i lokalet fuldt ud.

Jannik Hollænder Jensen, Danfoss

Resultatet

"Vi er overrasket over hvor meget plads vi sparer med denne løsning. Samtidig har vi brug for at frigøre plads på vores pallelager. Så med den nye løsning vil vi være i stand til at flytte pallevarer som lige så godt kan være plukkevarer, ind i palleudtrækkene, og dermed frigøre vigtige pallelokationer".

Jannik Hollænder Jensen, Danfoss 

Om

Danfoss er en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med over 22.000 medarbejdere og aktiviteter i over 100 lande. Tidlig etablering på vækstmarkeder og skarpt fokus på innovative produkter til kunderne er en del af forklaringen på denne succes.

www.danfoss.com