Skip to main content

Topmoderne indendørs dyrkning med shuttle-system

Kunde: Ljusgårda AB
By: Tibro, Sverige
Produkt leveret: Shuttle-system

Ljusgårda i Tibro leverer salat der skal sælges i butikker senest 24 timer efter høsten, en vigtig del af dyrkningen sker i Constructors shuttle-system.

Dyrkningsprocessen - fra frø til færdig salat

Ljusgårda Shuttle Farming

Ljusgårda's dyrkningsanlæg anvender kun vedvarende energikilder, og luft, lys og vand styres i hvert trin af dyrkningsprocessen for at skabe den rigtige temperatur og luftfugtighed for hver enkelt plante gennem hele vækstprocessen.

I første trin af dyrkningen placeres frøene i stikbrædt (84 kultiveringsstik/brædt) sammen med kokosfibre og tørv. Stikbrædtene placeres derefter på dyrkningspaller, der køres ind i et varmerum med høj luftfugtighed for at give frøene bedst mulig start på væksten. Efter et døgn i varmerummet flyttes dyrkningspallerne over i shuttle-systemet.

Shuttle konfiguration

Shuttle-systemet som Constructor har leveret til Ljusgårda består af fire separate dybdestablingssektioner. Hver sektion er 37 m dyb med fire dyrkningsniveauer. Hver shuttle-kanal kan opbevare 43 dyrkningspaller i dybden. Systemet håndteres af 2 shuttle-vogne der flyttes mellem kanalerne til pluk eller lagring af planter.

Ljusgårda Shuttle Farming

Mellem hver reolsektion er placeret servicegange der gør det muligt for personalet at fysisk nå hver enkelt plante under vækstperioden. Vanding, dræn og belysning sker automatisk og er integreret i shuttle-systemet. Planterne får lys og vand 18 timer i døgnet, den øvrige tid skal de hvile.

Planterne opholder sig i shuttle-systemet i ca. 2 uger, og når de har nået en højde af ca. 8 cm transporterer shuttle-vognen dyrkningspallerne ud, og derefter fortsætter dyrkningen i perforerede, vertikale dyrkningsrør. Efter yderligere 2–3 uger er det tid til høst. Når salaten høstes, skæres den af dyrkningsrørene og sendes derefter direkte til vask og videre ned i salatposen for omgående transport ud til butikkerne.

Ljusgårda Shuttle Farming

Shuttle-systemet er en halvautomatisk, kompakt lagerløsning der normalt anvendes til håndtering af pallegods, men i Ljusgårda's tilfælde er det ikke paller, men derimod specialtilpassede dyrkningspaller, der placeres direkte i reolerne.

Transporten af dyrkningspallerne i reolerne sker udelukkende med shuttle-vogne og pallerne håndteres kun manuelt med truck, når et dyrkningsbatch plukkes fra eller lagres i systemet.

Installationen er driftsikker, og løsningen med integreret lys, vand og dræn gør det til et sikkert og effektivt forkultiveringssystem der passer godt ind i driften hos  Ljusgårda.

Om Ljusgårda

Ljusgårda Shuttle FarmingLjusgårda er en prisvindende og innovativ virksomhed, der blev startet som et garageprojekt i Tibro i 2017. I dag er de vokset til en virksomhed med omkring 50 ansatte, der driver avanceret indendørs dyrkning i en 7.000 kvm industribygning. Lokalerne er blevet renoveret og opgraderet til klimacertificeret indendørs dyrkning i det forløbne år. 

Ljusgårda har en vision om at gøre Sverige mere selvforsynende, og mindre afhængig af klimabelastende import, og derfor er vi hos Constructor vældig stolte over at være valgt som leverandør.

Mere information om shuttle-systemet findes her.