Skip to main content

Velkommen til Constructor (medlem af Gonvarri Material Handling). Din adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt visse regler for brug, samt gældende lovgivning og regulativer.

Når du besøger, browser og anvender denne hjemmeside, bekræfter du til fulde at du har læst, forstået og accepteret disse regler for brug, samt gældende lovgivning og regulativer.

Du bekræfter endvidere at enhver anden aftale mellem dig og ethvert af selskaberne i Gonvarri Material Handling er underlagt disse regler. Hvis du ikke accepterer disse regler for brug fuldt ud, har du ikke lov til at besøge eller bruge denne hjemmeside, og vi beder dig derfor venligst om at forlade hjemmesiden øjeblikkeligt.

 

Internationale brugere

Denne hjemmeside er kontrolleret, drevet og administreret af Gonvarri Material Handling. Gonvarri Material Handling kan ikke garantere at materialer på denne hjemmeside er egnet eller tilgængelig til brug på andre lokationer end Danmark. Adgang til denne hjemmeside fra områder, hvor dets indhold er ulovligt, er forbudt. De som vælger at tilgå denne hjemmeside fra andre lokationer, gør dette på deres eget initiativ og er ansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning.

Separate juridiske enheder

Ethvert selskab i Gonvarri Material Handling er en separat virksomhed, der styrer og kontrollerer sine egne forretninger.

Hver af disse filialer har deres egne separate identiteter, men på denne hjemmeside kan vi nogen gange anvende ”Gonvarri Material Handling”, ”vi” eller ”os”, når vi refererer til Gonvarri Material Handling selskaber generelt eller hvor det ikke tjener noget formål at identificere noget særlig Constructor selskab.

Brugen af sådanne termer er kun generelt, og skal ikke anses for at være en præcis beskrivelse af selskabsmæssige forbindelser.

 

Copyright og varemærker

Alt indhold på denne hjemmeside er uden begrænsning af design, layout, grafik, billeder, format og andre visuelle elementer beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, inklusiv men ikke begrænset til Copyright© 2017 Gonvarri Material Handling (eller hvor det er angivet, enhver filial i Gonvarri Material Handling eller dens licensgivere).

Der tages forbehold for enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet. Alle ejerskabsrettigheder vedrørende information og materiale på denne hjemmeside, inklusiv men ikke begrænset til Gonvarri Material Handling navn, logo, varemærke, grafik, fotos, billeder og indhold, ejes eller er behørigt licenseret af Gonvarri Material Handling (eller ethvert datterselskab). ALLE FORBEHOLD ER TAGET.

 

Begrænsning af brug

Med mindre det er angivet, har du ikke tilladelse til på nogen måde at ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, sende eller distribuere noget materiale fra denne hjemmeside, inklusiv koder og software.

Du kan downloade materiale fra denne hjemmeside til dit personlige, non-kommercielle brug, forudsat at materialet ikke ændres, og at du holder alle copyright og andre ejendomsmæssige notater intakte. Brug af pressemateriale og andre dokumenter, der er tydeligt mærket med ”offentlig” kan anvendes i offentlige publikationer, hvis kilden til information nævnes. Begrænsning af hæftelse.

DU ACCEPTERER AT CONSTRUCTOR GROUP INKLUSIV DETS FILIALER OG RELATEREDE SELSKABER, KUNDER, SAMARBEJDSPARTNERE, OG DERES RESPEKTIVE ANSATTE, SAMARBEJDSPARTNERE, LEVERANDØRER, IKKE PÅ NOGEN MÅDE HÆFTER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER RESULTERENDE SKADER, TABT FORTJENESTE ELLER FOR VIRKSOMHEDSNEDBRUD DER STAMMER FRA DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF, ELLER MANGEL PÅ ADGANG TIL ELLER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN LINKET HJEMMESIDE, SELV HVIS GONVARRI MATERIAL HANDLING UDTRYKKELIGT ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU ACCEPTERER AT FORSVARE, FRIHOLDE OG HOLDE GONVARRI MATERIAL HANDLING SKADESLØS OG DERES FILIALER OG RELATEREDE SELSKABER, DERES KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE, OG DERES RESPEKTIVE ANSATTE, SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER FOR ENHVER OMKOSTNING, REKLAMATION, SKADER, TAB OG ANDRE HÆFTELSER DER STAMMER FRA DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE PÅ ULOVLIG VIS.