Skip to main content
Nethylde

Nethylde

Nethylde med bæreprofiler på undersiden, monteres direkte oven på bærebjælkerne og fungerer som en hylde. 

Nethylden er velegnet til opbevaring af små kartoner på plukkeniveau. Nethylden kan også fungere som køregangssikring, der giver et sikkert arbejdsmiljø for truckførere og andet lagerpersonale.

Nethylden er ideel på lagre med klima- eller køle-/frysemiljø, hvor der er behov for en jævn luftcirkulation.

En nethylde lader sprinklervand strømme gennem i tilfælde af brand, og udgør et mere sikkert alternativ end træhylder.

Ifølge vejledning fra vor brancheorganisation FLAM, skal der altid monteres nethylder eller tilsvarende i områder, hvor der foregår plukning eller andre arbejdsfunktioner. Eksempler på sådanne områder er:

  • Plukkepladser
  • Gennemkørsler
  • Flugtveje
  • Monterede slangevindere samt brandskabe
  • Monterede el-tavler el.lign.

Læs mere her