Skip to main content

LS3 lagerreol giver overblik og hurtigere ordrepluk til KNI

Kunde: KNI
By: Aalborg
Produkter leveret: LS3 Lagerreol

LS3 - KNI

Baggrund

KNI - kort for Kalaallit Niuerfiat, som oversat til dansk betyder Grønlands Handel - er en moderne virksomhed med over 240 års historie bag sig. KNI har rødder tilbage til Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) der blev etableret i 1774, og er dermed en væsentlig del af Grønlands historie.

KGH’s oprindelige opgave var at forsyne det grønlandske folk med dagligvarer i de byer og bygder, hvor det ikke var muligt at drive forretning på kommercielle vilkår.

Det er stadig én af de vigtigste opgaver i KNI, og selvom moderne teknologi spiller en stor rolle i serviceringen af KNI’s 60 butikker rundt om på Grønland, er der stadig udfordringer i forhold til demografien.

LS3 KNI

KNI fik akut behov for lagerkapacitet, da det tidligere samarbejde med et lagerhotel ikke længere var en mulighed. Løsningen blev at leje sig ind hos Blue Water på havnen i Aalborg, hvor KNI i forvejen havde et inhouse kontor. Dette lager blev dog hurtigt fyldt op af restpartier, der ankom i containere. De forskellige varegrupper blev opbevaret i bulks på gulvet. Et setup der gjorde det svært at få overblik og ikke mindst ekspedere varerne.

Constructor’s løsning

KNI indså hurtigt at der var behov for mere system på lageret, og derfor kontaktede man Storeteam der er forhandler af Constructor’s lagerreoler. Valget faldt på LS3, en helt ny lagerreol, der blandt sine fordele tæller god udnyttelse af pladsen, med mulighed for effektiv opbevaring af varer inkl. store eller pladskrævende emner.

4 rækker med 8 dobbeltreoler blev sat op i hallens bagerste hjørne. Reolerne er fyldt med de varer, der er mest bevægelse på. Resten står stadig bulk-lageret rundt omkring. Yderligere en reol er placeret centralt på lageret. Her ligger de ordrer, der er for små til at sende, og afventer at der kommer flere ordrer til samme butik.

LS3 KNI

Resultatet

”Vi kan allerede nu se effekten af reolerne. De fylder meget mindre end bulk-lagring, og vi sparer en del tid i forhold til at plukke varerne. Visse af vore butikker i det nordlige og østlige Grønland modtager kun skib 2 gange årligt, resten af året forhindrer isen sejlads. Så det siger sig selv at det er vigtigt for os at vi ekspederer de rigtige varer og ikke glemmer noget”, fortæller logistikkonsulent Søren Bjerregaard Jensen.

Om KNI

KNI består af fire forretningsenheder, der bl.a. forsyner hele Grønland med dagligvarer, forbrugsgoder og brændstoffer. Derudover er der en engros-afdeling der servicerer kantiner og catering, samt et slagteri der primært slagter lam. Virksomheden er en af Grønlands største med ca. 1000 ansatte.